Priradenie obsahu služby ASPI

Pokiaľ chcete využívať autorský obsah služby ASPI, je potrebné k Vášmu používateľskému účtu priradiť Vašu licenciu.

Jednoužívateľský prístup k službe ASPI

 1. Prihláste sa k Vášmu účtu, ku ktorému chcete priradiť objednaný obsah služby ASPI.

 2. Otvorte záložku "Moje ASPI" > "Licencia" (pozri obrázok nižšie)

 3. Zadajte "Licencia" a "Číslo zákazníka". Pokiaľ tieto údaje nemáte, kontaktujte prosím Vášho obchodného zástupcu.

 4. Po voľbe "Odoslať" sa k Vášmu používateľskému účtu priradí Vami objednaný obsah služby ASPI v zmysle prílohy Vašej Zmluvy o poskytovaní služieb ASPI.

Viacužívateľský prístup k službe ASPI

 1. Správa služby ASPI pre viac používateľov požaduje tzv. správcu licencie. Tento správca povoľuje pridanie ďalších užívateľov a obsah služby ASPI.

 2. Prvý prihlásený používateľ sa stáva správcom obsahu služby ASPI. Pokiaľ ste správcom licencie, registrujte sa a po registrácií sa prihláste k službe ASPI.

 3. Po prihlásení otvorte záložku "Moje ASPI" > "Licencia" (pozri obrázok nižšie)

 4. Zadajte "Licenciu" a "Číslo zákazníka". Pokiaľ tieto údaje nemáte, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu.

 5. Po voľbe "Odoslať" sa k Vášmu používateľskému účtu priradí Vaša ASPI licencia.

 6. Následne prihláste ďalšieho registrovaného používateľa, ktorému chcete priradiť obsah služby ASPI.

 7. Po prihlásení otvorte záložku "Moje ASPI" > "Licencia" (pozri obrázok nižšie)

 8. Zadejte "Licenciu" a "Číslo zákazníka". Pokiaľ tieto údaje nemáte, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu.

 9. Po voľbe "Odoslať" sa Vaša požiadavka na priradenie k licencii odošle správcovi licencie.

 10. Správca musí priradenie nového používateľa k licencii potvrdiť v záložke "Moje ASPI" > "Licencia" a odkaz "Užívateľské oprávnenia".

 11. Po schválení používateľa správca licencie podľa bodu 10 k Vášmu používateľskému účtu priradí Vami vybraný obsah služby ASPI.

 12. Správca licencie môže následne poveriť iného používateľa spravovaním obsahu služby ASPI.

licencejpg