Kontakty

Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

IČ: 31348262
IČ DPH: SK2020300964 

Servis & hotline ASPI: +421 2 58 10 20 20 
Zákaznícka linka ASPI: +421 911 360 782 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č. 4868/B.