O ASPI

Automatizovaný Systém Právnych Informácií, ktorý naši používatelia poznajú pod názvom ASPI, je najpoužívanejší, moderný a komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami. Dôraz je kladený na správne vzťahy medzi jednotlivými právnymi predpismi a ich prepojeniami na relevantné dokumenty a judikatúru.

Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac ako 2 000 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, obchodný vestník, preloženú legislatívu, monografie a všeobecne záväzné nariadenia.

Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov.
Okrem iného disponuje aj množstvom zaujímavých funkcií, ako napríklad export dokumentu do editovateľného formátu, jeho tlač, uloženie medzi obľúbené dokumenty, písanie vlastných poznámok k jednotlivým vybraným paragrafom, či notifikáciu, ktorá Vás upozorní na zmeny v predpisoch.

slidesgif