141/1950 Sb.

Občiansky zákonník

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (94)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (535)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (14)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (139)
... dalšie položky
Monografie (11)
... dalšie položky
141/1950 Zb.
Občiansky zákonník
zo dňa 25. októbra 1950
Národné shromaždenie Československej republiky sa usnieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 1
Zrušený od 1.4.1964
§ 2
Zrušený od 1.4.1964
§ 3
Zrušený od 1.4.1964
DRUHÁ ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
PRVÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 4
Zrušený od 1.4.1964
§ 5
Zrušený od 1.4.1964
§ 6
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 7
Zrušený od 1.4.1964
§ 8
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 9
Zrušený od 1.4.1964
§ 10
Zrušený od 1.4.1964
§ 11
Zrušený od 1.4.1964
§ 12
Zrušený od 1.1.1966
§ 13
Zrušený od 1.4.1964
§ 14
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 15
Zrušený od 1.4.1964
§ 16
Zrušený od 1.4.1964
§ 17
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 18
Zrušený od 1.4.1964
§ 19
§ 20
Zrušený od 1.4.1964
§ 21
Zrušený od 1.4.1964
§ 22
Zrušený od 1.1.1992
DRUHÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 23
Zrušený od 1.4.1964
§ 24
Zrušený od 1.4.1964
§ 25
Zrušený od 1.4.1964
§ 26
Zrušený od 1.4.1964
§ 27
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 28
Zrušený od 1.4.1964
§ 29
Zrušený od 1.4.1964
TRETIA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 30
Zrušený od 1.4.1964
§ 31
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 32
Zrušený od 1.4.1964
§ 33
Zrušený od 1.4.1964
§ 34
Zrušený od 1.4.1964
§ 35
Zrušený od 1.4.1964
§ 36
Zrušený od 1.4.1964
§ 37
Zrušený od 1.4.1964
§ 38
Zrušený od 1.4.1964
§ 39
Zrušený od 1.4.1964
§ 40
Zrušený od 1.4.1964
§ 41
Zrušený od 1.4.1964
§ 42
Zrušený od 1.4.1964
§ 43
Zrušený od 1.4.1964
§ 44
Zrušený od 1.4.1964
§ 45
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 46
Zrušený od 1.4.1964
§ 47
Zrušený od 1.4.1964
§ 48
Zrušený od 1.4.1964
§ 49
Zrušený od 1.4.1964
§ 50
Zrušený od 1.4.1964
§ 51
Zrušený od 1.4.1964
§ 52
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 53
Zrušený od 1.4.1964
§ 54
Zrušený od 1.4.1964
§ 55
Zrušený od 1.4.1964
ŠTVRTÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 56
Zrušený od 1.4.1964
§ 57
Zrušený od 1.4.1964
§ 58
Zrušený od 1.4.1964
§ 59
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 60
Zrušený od 1.4.1964
§ 61
Zrušený od 1.4.1964
§ 62
Zrušený od 1.4.1964
§ 63
Zrušený od 1.4.1964
§ 64
Zrušený od 1.4.1964
§ 65
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 66
Zrušený od 1.4.1964
§ 67
Zrušený od 1.4.1964
§ 68
Zrušený od 1.4.1964
§ 69
Zrušený od 1.4.1964
§ 70
Zrušený od 1.4.1964
§ 71
Zrušený od 1.4.1964
§ 72
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 73
Zrušený od 1.4.1964
§ 74
Zrušený od 1.4.1964
§ 75
Zrušený od 1.4.1964
§ 76
Zrušený od 1.4.1964
§ 77
Zrušený od 1.4.1964
§ 78
Zrušený od 1.4.1964
§ 79
Zrušený od 1.4.1964
§ 80
Zrušený od 1.4.1964
§ 81
Zrušený od 1.4.1964
PIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 82
Zrušený od 1.4.1964
§ 83
Zrušený od 1.4.1964
§ 84
Zrušený od 1.4.1964
§ 85
Zrušený od 1.4.1964
ŠIESTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 86
Zrušený od 1.4.1964
§ 87
Zrušený od 1.4.1964
§ 88
Zrušený od 1.4.1964
§ 89
Zrušený od 1.4.1964
§ 90
Zrušený od 1.4.1964
§ 91
Zrušený od 1.4.1964
§ 92
Zrušený od 1.4.1964
§ 93
Zrušený od 1.4.1964
§ 94
Zrušený od 1.4.1964
§ 95
Zrušený od 1.4.1964
§ 96
Zrušený od 1.4.1964
§ 97
Zrušený od 1.4.1964
§ 98
Zrušený od 1.4.1964
§ 99
Zrušený od 1.4.1964
TRETIA ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
SIEDMA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 100
Zrušený od 1.4.1964
§ 101
Zrušený od 1.4.1964
§ 102
Zrušený od 1.4.1964
§ 103
Zrušený od 1.4.1964
§ 104
Zrušený od 1.4.1964
§ 105
Zrušený od 1.4.1964
§ 106
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 107
Zrušený od 1.4.1964
§ 108
Zrušený od 1.4.1964
§ 109
Zrušený od 1.4.1964
§ 110
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 111
Zrušený od 1.4.1964
§ 112
Zrušený od 1.4.1964
§ 113
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 114
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 115
Zrušený od 1.4.1964
§ 116
Zrušený od 1.4.1964
§ 117
Zrušený od 1.4.1964
§ 118
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 119
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 120
Zrušený od 1.4.1964
§ 121
Zrušený od 1.4.1964
§ 122
Zrušený od 1.4.1964
§ 123
Zrušený od 1.4.1964
§ 124
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 125
Zrušený od 1.4.1964
§ 126
Zrušený od 1.4.1964
§ 127
Zrušený od 1.4.1964
§ 128
Zrušený od 1.4.1964
§ 129
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 130
Zrušený od 1.4.1964
§ 131
Zrušený od 1.4.1964
§ 132
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 133
Zrušený od 1.4.1964
§ 134
Zrušený od 1.4.1964
§ 135
Zrušený od 1.4.1964
§ 136
Zrušený od 1.4.1964
§ 137
Zrušený od 1.4.1964
§ 138
Zrušený od 1.4.1964
§ 139
Zrušený od 1.4.1964
§ 140
Zrušený od 1.4.1964
§ 141
Zrušený od 1.4.1964
§ 142
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 143
Zrušený od 1.4.1964
§ 144
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 145
Zrušený od 1.4.1964
§ 146
Zrušený od 1.4.1964
§ 147
Zrušený od 1.4.1964
§ 148
Zrušený od 1.4.1964
§ 149
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 150
Zrušený od 1.4.1964
§ 151
Zrušený od 1.4.1964
§ 152
Zrušený od 1.4.1964
§ 153
Zrušený od 1.4.1964
§ 154
Zrušený od 1.4.1964
ÔSMA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 155
Zrušený od 1.4.1964
§ 156
Zrušený od 1.4.1964
§ 157
Zrušený od 1.4.1964
§ 158
Zrušený od 1.4.1964
§ 159
Zrušený od 1.4.1964
§ 160
Zrušený od 1.4.1964
§ 161
Zrušený od 1.4.1964
§ 162
Zrušený od 1.4.1964
§ 163
Zrušený od 1.4.1964
§ 164
Zrušený od 1.4.1964
§ 165
Zrušený od 1.4.1964
DEVIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 166
Zrušený od 1.4.1964
§ 167
Zrušený od 1.4.1964
§ 168
Zrušený od 1.4.1964
§ 169
Zrušený od 1.4.1964
§ 170
Zrušený od 1.4.1964
§ 171
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 172
Zrušený od 1.4.1964
§ 173
Zrušený od 1.4.1964
§ 174
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 175
Zrušený od 1.4.1964
§ 176
Zrušený od 1.4.1964
§ 177
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 178
Zrušený od 1.4.1964
§ 179
Zrušený od 1.4.1964
§ 180
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 181
Zrušený od 1.4.1964
§ 182
Zrušený od 1.4.1964
§ 183
Zrušený od 1.4.1964
§ 184
Zrušený od 1.4.1964
§ 185
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 186
Zrušený od 1.4.1964
§ 187
Zrušený od 1.4.1964
DESIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 188
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 189
Zrušený od 1.4.1964
§ 190
Zrušený od 1.4.1964
§ 191
Zrušený od 1.4.1964
§ 192
Zrušený od 1.4.1964
§ 193
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 194
Zrušený od 1.4.1964
§ 195
Zrušený od 1.4.1964
§ 196
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 197
Zrušený od 1.4.1964
§ 198
Zrušený od 1.4.1964
§ 199
Zrušený od 1.4.1964
§ 200
Zrušený od 1.4.1964
§ 201
Zrušený od 1.4.1964
§ 202
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 203
Zrušený od 1.4.1964
§ 204
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 205
Zrušený od 1.4.1964
§ 206
Zrušený od 1.4.1964
§ 207
Zrušený od 1.4.1964
§ 208
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 209
Zrušený od 1.4.1964
§ 210
Zrušený od 1.4.1964
ŠTVRTÁ ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
JEDENÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 211
Zrušený od 1.4.1964
§ 212
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 213
Zrušený od 1.4.1964
§ 214
Zrušený od 1.4.1964
§ 215
Zrušený od 1.4.1964
§ 216
Zrušený od 1.4.1964
§ 217
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 218
Zrušený od 1.4.1964
§ 219
Zrušený od 1.4.1964
§ 220
Zrušený od 1.4.1964
§ 221
Zrušený od 1.4.1964
§ 222
Zrušený od 1.4.1964
§ 223
Zrušený od 1.4.1964
§ 224
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 225
Zrušený od 1.4.1964
§ 226
Zrušený od 1.4.1964
§ 227
Zrušený od 1.4.1964
§ 228
Zrušený od 1.4.1964
§ 229
Zrušený od 1.4.1964
§ 230
Zrušený od 1.4.1964
§ 231
Zrušený od 1.4.1964
§ 232
Zrušený od 1.4.1964
§ 233
Zrušený od 1.4.1964
§ 234
Zrušený od 1.4.1964
§ 235
Zrušený od 1.4.1964
§ 236
Zrušený od 1.4.1964
§ 237
Zrušený od 1.4.1964
§ 238
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 239
Zrušený od 1.4.1964
§ 240
Zrušený od 1.4.1964
§ 241
Zrušený od 1.4.1964
§ 242
Zrušený od 1.4.1964
§ 243
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 244
Zrušený od 1.4.1964
§ 245
Zrušený od 1.4.1964
§ 246
Zrušený od 1.4.1964
§ 247
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 248
Zrušený od 1.4.1964
§ 249
Zrušený od 1.4.1964
§ 250
Zrušený od 1.4.1964
DVANÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 251
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 252
Zrušený od 1.4.1964
§ 253
Zrušený od 1.4.1964
§ 254
Zrušený od 1.4.1964
§ 255
Zrušený od 1.4.1964
§ 256
Zrušený od 1.4.1964
§ 257
Zrušený od 1.4.1964
§ 258
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 259
Zrušený od 1.4.1964
§ 260
Zrušený od 1.4.1964
§ 261
Zrušený od 1.4.1964
TRINÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 262
Zrušený od 1.4.1964
§ 263
Zrušený od 1.4.1964
§ 264
Zrušený od 1.4.1964
§ 265
Zrušený od 1.4.1964
§ 266
Zrušený od 1.4.1964
§ 267
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 268
Zrušený od 1.4.1964
§ 269
Zrušený od 1.4.1964
§ 270
Zrušený od 1.4.1964
§ 271
Zrušený od 1.4.1964
§ 272
Zrušený od 1.4.1964
§ 273
Zrušený od 1.4.1964
§ 274
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 275
Zrušený od 1.4.1964
§ 276
Zrušený od 1.4.1964
§ 277
Zrušený od 1.4.1964
§ 278
Zrušený od 1.4.1964
§ 279
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 280
Zrušený od 1.4.1964
§ 281
Zrušený od 1.4.1964
§ 282
Zrušený od 1.4.1964
§ 283
Zrušený od 1.4.1964
ŠTRNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 284
Zrušený od 1.4.1964
§ 285
Zrušený od 1.4.1964
§ 286
Zrušený od 1.4.1964
§ 287
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 288
Zrušený od 1.4.1964
§ 289
Zrušený od 1.4.1964
§ 290
Zrušený od 1.4.1964
§ 291
Zrušený od 1.4.1964
§ 292
Zrušený od 1.4.1964
§ 293
Zrušený od 1.4.1964
§ 294
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 295
Zrušený od 1.4.1964
§ 296
Zrušený od 1.4.1964
§ 297
Zrušený od 1.4.1964
PÄTNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 298
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 299
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 300
Zrušený od 1.4.1964
§ 301
Zrušený od 1.4.1964
§ 302
Zrušený od 1.4.1964
§ 303
Zrušený od 1.4.1964
§ 304
Zrušený od 1.4.1964
§ 305
Zrušený od 1.4.1964
§ 306
Zrušený od 1.4.1964
§ 307
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 308
Zrušený od 1.4.1964
§ 309
Zrušený od 1.4.1964
§ 310
Zrušený od 1.4.1964
§ 311
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 312
Zrušený od 1.4.1964
§ 313
Zrušený od 1.4.1964
§ 314
Zrušený od 1.4.1964
§ 315
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 316
Zrušený od 1.4.1964
§ 317
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 318
Zrušený od 1.4.1964
§ 319
Zrušený od 1.4.1964
§ 320
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 321
Zrušený od 1.4.1964
§ 322
Zrušený od 1.4.1964
§ 323
Zrušený od 1.4.1964
§ 324
Zrušený od 1.4.1964
§ 325
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 326
Zrušený od 1.4.1964
§ 327
Zrušený od 1.4.1964
§ 328
Zrušený od 1.4.1964
§ 329
Zrušený od 1.4.1964
§ 330
Zrušený od 1.4.1964
§ 331
Zrušený od 1.4.1964
§ 332
Zrušený od 1.4.1964
§ 333
Zrušený od 1.4.1964
§ 334
Zrušený od 1.4.1964
§ 335
Zrušený od 1.4.1964
§ 336
Zrušený od 1.4.1964
ŠESTNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 337
Zrušený od 1.4.1964
§ 338
Zrušený od 1.4.1964
§ 339
Zrušený od 1.4.1964
§ 340
Zrušený od 1.4.1964
§ 341
Zrušený od 1.4.1964
§ 342
Zrušený od 1.4.1964
§ 343
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 344
Zrušený od 1.4.1964
§ 345
Zrušený od 1.4.1964
§ 346
Zrušený od 1.4.1964
§ 347
Zrušený od 1.4.1964
§ 348
Zrušený od 1.4.1964
§ 349
Zrušený od 1.4.1964
§ 350
Zrušený od 1.4.1964
§ 351
Zrušený od 1.4.1964
§ 352
8. pri nekalej súťaži v hospodárskom styku
(1) Od toho, kto sa ocitne v hospodárskom styku v rozpore s dobrými mravmi súťaže konaním spôsobilým poškodiť súťažiteľa, môže sa každý súťažiteľ, ktorý týmto konaním utrpel škodu alebo ktorému škoda priamo hrozí, domáhať, aby sa zdržal takého konania a odstránil závadný stav, ktorý spôsobil. Kto vedel, že jeho konanie je spôsobilé poškodiť súťažiteľa, je povinný mu nahradiť spôsobenú škodu.
(2) Ak ide o konanie zamestnanca pri prevádzke podniku, možno sa zdržania a odstránenia závadného stavu domáhať aj od podniku.
§ 353
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 354
Zrušený od 1.4.1964
§ 355
Zrušený od 1.4.1964
§ 356
Zrušený od 1.4.1964
§ 357
Zrušený od 1.4.1964
§ 358
Zrušený od 1.4.1964
§ 359
Zrušený od 1.4.1964
SEDEMNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 360
Zrušený od 1.4.1964
§ 361
Zrušený od 1.4.1964
§ 362
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 363
Zrušený od 1.4.1964
§ 364
Zrušený od 1.4.1964
§ 365
Zrušený od 1.4.1964
OSEMNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 366
Zrušený od 1.4.1964
§ 367
Zrušený od 1.4.1964
§ 368
Zrušený od 1.4.1964
§ 369
Zrušený od 1.4.1964
§ 370
Zrušený od 1.4.1964
§ 371
Zrušený od 1.4.1964
§ 372
Zrušený od 1.4.1964
§ 373
Zrušený od 1.4.1964
§ 374
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 375
Zrušený od 1.4.1964
§ 376
Zrušený od 1.4.1964
§ 377
Zrušený od 1.4.1964
§ 378
Zrušený od 1.4.1964
§ 379
Zrušený od 1.4.1964
§ 380
Zrušený od 1.4.1964
§ 381
Zrušený od 1.4.1964
§ 382
Zrušený od 1.4.1964
DEVÄTNÁSTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 383
Zrušený od 1.4.1964
§ 384
Zrušený od 1.4.1964
§ 385
Zrušený od 1.4.1964
§ 386
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 387
Zrušený od 1.4.1964
§ 388
Zrušený od 1.4.1964
§ 389
Zrušený od 1.4.1964
§ 390
Zrušený od 1.4.1964
§ 391
Zrušený od 1.4.1964
§ 392
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 393
Zrušený od 1.4.1964
§ 394
Zrušený od 1.4.1964
§ 395
Zrušený od 1.4.1964
§ 396
Zrušený od 1.4.1964
§ 397
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 398
Zrušený od 1.4.1964
§ 399
Zrušený od 1.4.1964
§ 400
Zrušený od 1.4.1964
§ 401
Zrušený od 1.4.1964
§ 402
Zrušený od 1.4.1964
§ 403
Zrušený od 1.4.1964
§ 404
Zrušený od 1.4.1964
§ 405
Zrušený od 1.4.1964
§ 406
Zrušený od 1.4.1964
§ 407
Zrušený od 1.4.1964
§ 408
Zrušený od 1.4.1964
§ 409
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA PRVÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 410
Zrušený od 1.4.1964
§ 411
Zrušený od 1.4.1964
§ 412
Zrušený od 1.4.1964
§ 413
Zrušený od 1.4.1964
§ 414
Zrušený od 1.4.1964
§ 415
Zrušený od 1.4.1964
§ 416
Zrušený od 1.4.1964
§ 417
Zrušený od 1.4.1964
§ 418
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA DRUHÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 419
Zrušený od 1.4.1964
§ 420
Zrušený od 1.4.1964
§ 421
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA TRETIA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 422
Zrušený od 1.4.1964
§ 423
Zrušený od 1.4.1964
§ 424
Zrušený od 1.4.1964
§ 425
Zrušený od 1.4.1964
§ 426
Zrušený od 1.4.1964
§ 427
Zrušený od 1.4.1964
§ 428
Zrušený od 1.4.1964
§ 429
Zrušený od 1.4.1964
§ 430
Zrušený od 1.4.1964
§ 431
Zrušený od 1.4.1964
§ 432
Zrušený od 1.4.1964
§ 433
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 434
Zrušený od 1.4.1964
§ 435
Zrušený od 1.4.1964
§ 436
Zrušený od 1.4.1964
§ 437
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 438
Zrušený od 1.4.1964
§ 439
Zrušený od 1.4.1964
§ 440
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 441
Zrušený od 1.4.1964
§ 442
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA PIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 443
Zrušený od 1.4.1964
§ 444
Zrušený od 1.4.1964
§ 445
Zrušený od 1.4.1964
§ 446
Zrušený od 1.4.1964
§ 447
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA ŠIESTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 448
Zrušený od 1.4.1964
§ 449
Zrušený od 1.4.1964
§ 450
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 451
Zrušený od 1.4.1964
§ 452
Zrušený od 1.4.1964
§ 453
Zrušený od 1.4.1964
§ 454
Zrušený od 1.4.1964
§ 455
Zrušený od 1.4.1964
§ 456
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 457
Zrušený od 1.4.1964
§ 458
Zrušený od 1.4.1964
§ 459
Zrušený od 1.4.1964
§ 460
Zrušený od 1.4.1964
§ 461
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA SIEDMA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 462
Zrušený od 1.4.1964
§ 463
Zrušený od 1.4.1964
§ 464
Zrušený od 1.4.1964
§ 465
Zrušený od 1.4.1964
§ 466
Zrušený od 1.4.1964
§ 467
Zrušený od 1.4.1964
§ 468
Zrušený od 1.4.1964
§ 469
Zrušený od 1.4.1964
§ 470
Zrušený od 1.4.1964
§ 471
Zrušený od 1.4.1964
§ 472
Zrušený od 1.4.1964
§ 473
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA ÔSMA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 474
Zrušený od 1.4.1964
§ 475
Zrušený od 1.4.1964
§ 476
Zrušený od 1.4.1964
§ 477
Zrušený od 1.4.1964
§ 478
Zrušený od 1.4.1964
§ 479
Zrušený od 1.4.1964
§ 480
Zrušený od 1.4.1964
§ 481
Zrušený od 1.4.1964
§ 482
Zrušený od 1.4.1964
§ 483
Zrušený od 1.4.1964
§ 484
Zrušený od 1.4.1964
DVADSIATA DEVIATA HLAVA- ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 485
Zrušený od 1.4.1964
§ 486
Zrušený od 1.4.1964
§ 487
Zrušený od 1.4.1964
§ 488
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 489
Zrušený od 1.4.1964
§ 490
Zrušený od 1.4.1964
§ 491
Zrušený od 1.4.1964
§ 492
Zrušený od 1.4.1964
§ 493
Zrušený od 1.4.1964
§ 494
Zrušený od 1.4.1964
§ 495
Zrušený od 1.4.1964
§ 496
Zrušený od 1.4.1964
§ 497
Zrušený od 1.4.1964
§ 498
Zrušený od 1.4.1964
§ 499
Zrušený od 1.4.1964
§ 500
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA PRVÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 501
Zrušený od 1.4.1964
§ 502
Zrušený od 1.4.1964
§ 503
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 504
Zrušený od 1.4.1964
§ 505
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA TRETIA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 506
Zrušený od 1.4.1964
§ 507
Zrušený od 1.4.1964
§ 508
Zrušený od 1.4.1964
PIATA ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 509
Zrušený od 1.4.1964
§ 510
Zrušený od 1.4.1964
§ 511
Zrušený od 1.4.1964
§ 512
Zrušený od 1.4.1964
§ 513
Zrušený od 1.4.1964
§ 514
Zrušený od 1.4.1964
§ 515
Zrušený od 1.4.1964
§ 516
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 517
Zrušený od 1.4.1964
§ 518
Zrušený od 1.4.1964
§ 519
Zrušený od 1.4.1964
§ 520
Zrušený od 1.4.1964
§ 521
Zrušený od 1.4.1964
§ 522
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 523
Zrušený od 1.4.1964
§ 524
Zrušený od 1.4.1964
§ 525
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA PIATA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 526
Zrušený od 1.4.1964
§ 527
Zrušený od 1.4.1964
§ 528
Zrušený od 1.4.1964
§ 529
Zrušený od 1.4.1964
§ 530
Zrušený od 1.4.1964
§ 531
Zrušený od 1.4.1964
§ 532
Zrušený od 1.4.1964
§ 533
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA ŠIESTA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 534
Zrušený od 1.4.1964
§ 535
Zrušený od 1.4.1964
§ 536
Zrušený od 1.4.1964
§ 537
Zrušený od 1.4.1964
§ 538
Zrušený od 1.4.1964
§ 539
Zrušený od 1.4.1964
§ 540
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 541
Zrušený od 1.4.1964
§ 542
Zrušený od 1.4.1964
§ 543
Zrušený od 1.4.1964
§ 544
Zrušený od 1.4.1964
§ 545
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 546
Zrušený od 1.4.1964
§ 547
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 548
Zrušený od 1.4.1964
§ 549
Zrušený od 1.4.1964
§ 550
Zrušený od 1.4.1964
§ 551
Zrušený od 1.4.1964
§ 552
Zrušený od 1.4.1964
§ 553
Zrušený od 1.4.1964
TRIDSIATA SIEDMA HLAVA - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 554
Zrušený od 1.4.1964
§ 555
Zrušený od 1.4.1964
§ 556
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 557
Zrušený od 1.4.1964
§ 558
Zrušený od 1.4.1964
Nadpis zrušený od 1.4.1964
§ 559
Zrušený od 1.4.1964
§ 560
Zrušený od 1.4.1964
§ 561
Zrušený od 1.4.1964
ŠIESTA ČASŤ - ZRUŠENÁ OD 1.4.1964
§ 562
Zrušený od 1.4.1964
§ 563
Zrušený od 1.4.1964
§ 564
Zrušený od 1.4.1964
§ 565
Zrušený od 1.4.1964
§ 566
Zrušený od 1.4.1964
§ 567
Zrušený od 1.4.1964
§ 568
Zrušený od 1.4.1964
§ 569
Zrušený od 1.4.1964
§ 570
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1.januára 1951; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zákon č. 40/1964 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1964.
Zákon č. 65/1965 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1966.
Zákon č. 509/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.
Gottwald v.r.
Dr. John. v.r.
Zápotocký v.r.
Fierlinger v.r.,         Dr. Rais v.r. 
aj za námestníka predsedu vlády  Kopecký v.r. 
a ministra zahraničných vecí   Kliment v.r. 
Širokého             Ďuriš v.r. 
Dr. Ševčík v.r.          Krajčír v.r. 
arm.gen. Svoboda v.r.       Petr v.r. 
Dr. Dolanský v.r.         Dr.Ing. Šlechta v.r. 
arm.gen.Dr. Čepička v.r.     Dr. Neumann v.r. 
Dr. Gregor v.r.          Erban v.r. 
Nosek v.r.            Plojhar v.r. 
Kopřiva v.r.           Ing. Jankovcová v.r. 
Kabeš v.r.            Dr. Šrobár v.r. 
Dr. Nejedlý v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.