25/2006 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (46)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (277)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (98)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2757)
... dalšie položky
Predpisy EU (31)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (61)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
Monografie (19)
... dalšie položky
25/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 18.4.2016
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 1 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 2 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 3 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 4 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 5 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 6 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 7 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 8 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 9 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 9a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 9b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 9c
Zrušený od 18.4.2016
§ 9d
Zrušený od 18.4.2016
§ 10 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 10a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 10b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 11 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 12 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 12a
Zrušený od 18.4.2016
§ 13 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 14 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 15 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 16 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 17 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 18 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 18a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 19 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 20 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 21 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 22 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 23 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 24 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 25 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 26 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 26a
Zrušený od 1.11.2015
§ 27 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 28 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 29 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 30 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 31 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 32 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 33 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 34 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 35 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 35a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 36 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 37 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 38 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 39 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 40 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 41 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 42 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 43 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 44 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 45 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 46 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 47 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 47a
Zrušený od 18.4.2016
§ 47b
Zrušený od 18.4.2016
§ 47c
Zrušený od 18.4.2016
§ 48 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 49 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 49a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 50 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 51 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 52 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 53 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 54 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 55 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 56 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 57 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 58 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 59 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 60 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 61 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 62 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 63 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 64 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 65 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
TRETIA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 66 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 67 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 68 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 69 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 70 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 71 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 72 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 73 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 74 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 75 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 76 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 77 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 78 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 79 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 80 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 81 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 82 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 83 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 84 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 85 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 86 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 87 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 88 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 89 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 90 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 91 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 92 Komentár DS
Zrušený od 1.11.2015
§ 93 Komentár DS
Zrušený od 1.11.2015
§ 94 Komentár
Zrušený od 1.11.2015
§ 95 Komentár DS
Zrušený od 1.11.2015
§ 96 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2010
§ 97 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 98 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 99 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 100 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 101 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 102 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.11.2015
§ 102a Komentár
Zrušený od 1.11.2015
§ 102b Komentár
Zrušený od 1.11.2015
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 103 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 104 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 105 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 106 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 107 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
PIATA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 108a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108c Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108d Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108e Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108f Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108g Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108h Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108i Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108j Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 108k Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108l Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 108m Komentár
Zrušený od 18.4.2016
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 109 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 110 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 111 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 111a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 111b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 111c Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 111d Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 112 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 113 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 114 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 115 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 116 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 117 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 118
Zrušený od 1.7.2013
§ 119
Zrušený od 1.7.2013
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 120
Zrušený od 1.7.2013
§ 121
Zrušený od 1.7.2013
§ 122
Zrušený od 1.7.2013
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 123
Zrušený od 1.7.2013
§ 124
Zrušený od 1.7.2013
§ 125
Zrušený od 1.7.2013
§ 126
Zrušený od 1.7.2013
§ 127
Zrušený od 1.7.2013
TRETIA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 128 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 129 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 130 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 131 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 132 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 133 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 134 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 134a
Zrušený od 18.4.2016
§ 134b
Zrušený od 18.4.2016
§ 134c
Zrušený od 18.4.2016
§ 134d
Zrušený od 18.4.2016
§ 134e
Zrušený od 18.4.2016
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 135 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 136 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 137 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 138 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 139 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 140 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 141 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 142 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 143 Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 144 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 145 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 145a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 145b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 146 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 146a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 146b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 146c Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 146d Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 147 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 147a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 148 DS
Zrušený od 1.4.2010.
§ 148a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 149 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 149a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
PIATA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 150 DS
Zrušený od 1.1.2010
§ 151 DS
Zrušený od 1.1.2010
§ 152 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 153 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 154 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 155 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 155a Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155b Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155c Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155d Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155e Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155f Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155g Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155h Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155i Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155j Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155k Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155l Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155m Komentár
Zrušený od 18.4.2016
§ 155n
Zrušený od 18.4.2016
§ 155o
Zrušený od 18.4.2016
§ 155p
Zrušený od 18.4.2016
§ 155q
Zrušený od 18.4.2016
§ 156 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
§ 157 Komentár DS
Zrušený od 18.4.2016
Čl.II
Zrušený od 18.10.2016
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Zákon č. 282/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 102/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 13. marcom 2007.
Zákon č. 232/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.
Zákon č. 442/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2008 okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2009, a bodov 2 až 4 a 12 až 28, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2009.
Zákon č. 213/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2009.
Zákon č. 289/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júlom 2009.
Zákon č. 402/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 503/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 73/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2010 okrem bodov 6 a 7 v čl. I, § 155e v 9. bode v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 9. marcom 2010.
Zákon č. 129/2010 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tzn. 2. aprílom 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 2010, s výnimkou čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júnom 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 58/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 158/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2011.
Zákony č. 182/2011 Z.z. a 223/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 231/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákon č. 348/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 550/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2012.
Zákon č. 91/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 9. marcom 2012.
Zákon č. 28/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 18. februárom 2013.
Zákon č. 95/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 23. aprílom 2013 okrem čl. I bodov 1 až 31, 33 až 55, 57 až 64, 66 až 69, 71, 73 až 112, § 116 ods. 1 až 9 a § 117 v bode 113, body 114 až 126, 128, 129 a 132 až 158, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2013, čl. I bodov 65 a § 116 ods. 10 v bode 113, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2013.
Zákon č. 34/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 27. februárom 2014.
Zákon č. 13/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2015.
Zákon č. 31/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Zákon č. 87/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 2015.
Zákon č. 252/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 343/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 3. decembrom 2015 okrem čl. IV bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 a čl. I, ktorý nadobudol účinnosť 18. aprílom 2016.
Zákon č. 272/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 18. októbrom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.2
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.2a
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.3
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.3a
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.4
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.5
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.6
Zrušená od 1.1.2010
PRÍL.7
Zrušená od 18.4.2016
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.