117/2020 Z.z.

zmena vykonánia niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
117/2020 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. mája 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie sa mení takto:
1. § 3 sa vypúšťa.
2. Príloha sa vypúšťa.
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.