174/2020 Z.z.

o úprave súm životného minima

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
174/2020 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. júna 2020
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 214,83 eura,
b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 149,87 eura,
c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 98,08 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Milan Krajniak v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.